designers: JSP - Jelena i Svetlana Prokovic, catalogue
photo: Aleksandar Kujučev
designers: JSP - Jelena i Svetlana Proković, catalogue